Korisne, a ne toliko poznate, funkcije u Excelu

Neke od ovih formula smo pominjali, ali nije zgoreg da se podsetimo.

 1) CONCATENATE

Spojite vrednost iz više ćelija u jednu.

2) INDEX i MATCH

Kombinacija koju retko koristimo, a nismo ni svesni koliko je dobra.

3) VLOOKUP

Vrlo korisna funkcija naročito na poslu.

4) IF

Kombinovanje uslovnih zahteva.

5) Sumiranje (SUM, SUMIF … )

Sabiranja i uslovna sabiranja.

6) NOW() i TODAY()

Prva daje trenutno vreme (datum i sat), a druge današnji datum.

7) DAYS i NETWORKDAYS

DAYS  broj dana između dva datuma, dok NETWORKDAYS daje broj radnih dana između dva datuma.

8) CONVERT

Pretvara vrednost iz jednog sistema mernih jedinica u drugi. Na primer, kilograme u grame, dane u godine, farenhaj u celzijus itd..

9) FORMULATEXT

Odlično ako želimo da vidimo tekst formule u određenoj ćeliji.

Tako nam je lakše ako nešto želimo da analiziramo. Doduše, sve formule možemo da prikažemo i klikom na Formule – Prikaži formule u meniju.

Funkcija slična ovo je i ISFORMULA koja pokazuje da li u jednoj ćeliji imamo formulu ili ne.

10) IFERROR

Ako se pojavi greška koju očekujemo, možemo da stavimo neku razumljivu poruku, koja će korisniku sveske odmah dati do znanja gde je pogrešio.

11) ISNUMBER

Proverava da li ćelija sadrži broj ili datum i tada vraća TRUE, u suprotnom vraća FALSE.

12) LEN

Vraća broj karaktera u ćeliji, pri čemu se u karaktere ubrajaju i specijalni znakovi i prazna mesta.

13) SMALL i LARGE

SMALL daje n-tu najmanju veličinu iz određenog skupa podataka, dok LARGE n-tu najveću veličinu.

14) SUBSTITUTE, CLEAN i TRIM

Zamenjuje jedne karaktere drugim. Korisno kad želite da obrišete više karaktera ili deo reči itd..

15) RANDBETWEEN

Izvucite broj iz određenog opsega slučajnim putem.

16) LEFT, RIGHT i MID

Izvlače određen broj znakova iz tekstualnog niza, počev od leve strane (LEFT), desne strane (RIGHT) ili iz sredine (MID).

18) MODE

Pokazuje najčešću vrednost u nizu.

19) RANK

Prikazivanje ranga određene vrenosti.

20) Choose

Biramo n-tu vrednost iz niza.

21) COUNT

Izuzetno korisna.

Pogledaj još

Kako da tabelarne podatke iz slike prebacite u Excel?

Neretko su podaci zarobljeni u slici. Kako da ih izdvojimo? Pokazaćemo danas kako da tabelu …