Kako da punite bateriju jednog telefona sa drugog?

Da li ste znali da bateriju telefona ne morate da punite samo punjačem bilo da je on bežični ili sa kablom? Možemo prenesti energiju sa jednog na drugi uređaj.

Pogodno za hitne prilike kada jedan telefon ima dobro napunjenu bateriju, a kod drugog je ona na izmaku.

Kako da uključite bežično deljenje energije?

Na telefonu sa koga delite bateriju idite na Podešavanja pa na Bateriju.

Potom idite na dno ekrana i potražite stavku Bežično deljenje energije.

I sada uključite deljenje energije. Kao što vidite može postoji ograničenje koliko  baterije smete da delite. Podrazumevano je to trideset posto.

Sada prislonite poleđine telefona kao što je prikazano na slici, dakle jedan treba da bude okrenut uspravno a drugi poprečno.

I sačekajte da se punjenje obavi.