Home / Trikovi i uputstva / Nekoliko primera korišćenja COUNT funkcije u Excelu

Nekoliko primera korišćenja COUNT funkcije u Excelu

Funkcije u Excelu omogućavaju da znatno brže obavimo manipulišemo podacima. Funkcija COUNT i sve njene varijacije olakšavaju brojanje podataka po određenim kriterijumima. Umesto da nešto brojimo ručno, napravimo funkciju koja na stotine podataka izbroji za sekundu. Pokazaćemo na primerima.

Ako primeri kod vas ne rade, tačku i zapetu u zapetu. Na nekim računarim se za radzdvajanje simbola koristi samo zapeta, dok na drugim tačka i zapeta (kao u narednim primerima).

1) Broj ćelija koje nisu prazne

Funkcija COUNT broji koliko ćelija sadrži bilo koju vrednost (bilo da je to numberička vrednost ili tekst) u unapred selektovanom opsegu. Kraće rečeno, daje broj onih ćelija koje nisu prazne.

Formula je: =COUNTA(A1:A2).

funkcija counta u excelu

2) Broj ćelija koje sadrže bilo koji broj

Funkcija COUNT takođe broji ćelije u određenom opsegu, ali samo one koje sadrže numeričku vrednost. Korisno ako želite da izbrojite koliko se puta se brojevi pojavljuju u izabranom opsegu.

Formula je:  =COUNT(A1:A2)

count funkcija excel broj svuda gde se pojavljuje

3) Broj ćelija koje sadrže tačno određenu vrednost (reč ili broj)

Možemo da izbrojimo i koliko ćelija koje sadrže tačno određenu vrednost. Na primeru na slici, brojimo koliko puta se pojavljuje broj 7. To ne mora da bude  broj, može da  bude i reč.

Formula je:  =COUNTIF(B1:B7;”7″)

koliko puta se odredjena vrednost pojavljuje

4) Broj ćelija koje sadrže brojeve veće (manje) od određenog

Možemo da izbrojimo koliko ćelija u opsegu ima vrednost veću od definisane. Suprotno isto važi, ako koristimo znak za manje možemo da vidimo koliko ćelija ima vrednost manju od definisane.
Formula je:  =COUNTIF(B1:B7;”>2″)

broj koji je veci od odredjene vrednosti

5) Broj ćelija koje sadrže brojeve veće (manje) ili jednake određenom broju

Možemo da izbrojimo koliko ćelija u opsegu ima vrednost veću ili jednaku definisanoj. Slična procedura je i za manje ili jednako.

Formula je: Formula je:  =COUNTIF(B1:B7;”>=2″)

brojevi veci od odredjene granice

6) Broj ćelija koji imaju vrednost veću od jednog broja, a manju od drugog broja.

Na našem primeru, želimo da vidimo koliko ćelija ima vrednost veću od dva, a manju od sedam.

Formula je:  =COUNTIF(B1:B7;”<7″)-COUNTIF(B1:B7;”<2″)

veci od jednog broja a manji od drugog

7) Broj praznih ćelija

Možemo i da izbrojimo koliko ima ćelija bez ikakvih podataka. To je korisno kada ispitujemo da li fale neki podaci.

Formula je: =COUNTBLANK(B1:B12)

izbrojite prazne celije

8) Broj ćelija koja sadrže određenu reč

Znak zvezdice zamenjuje bilo koji drugi simbol. Zato možemo da ga kombinujemo sa drugim rečima. Na primeru na slici, mi brojimo svaku ćeliju koja sadrže reč izveštaj, bilo da je ona na početku, na kraju ili na sredini.

izraz u celiji

Check Also

Kako pretvoriti PowerPoint prezentaciju u gif format?

Sada i PowerPoint prezentaciju možemo da prebacimo u popularni gif format. Potrebno je da imate …