Funkcija Rank u Excelu

Rank funkcija nije jedna od najpopularnijih funkcija, kao na primer funkcija Count, ali dobro dođe u određenim situacijama. Naime, pomoću nje saznajemo rang određene vrednosti, bez sortiranja. Bolje rečeno, određujemo relativnu poziciju jedne određene vrednosti u skupu svih vrednosti.

Funkcija ima tri argumenta. Prvi argument se odnosi na tačno određen broj ili lokaciju ćelije za koju želimo da saznamo rang, drugi argument se odnosi na skup svih vrednosti na osnovu kojih se vrši rangiranje, a treći argument kazuje da li želimo da se rangiranje vrši po opadajućem ili rastućem redosledu (to jest da li polazimo od najmanje ili najveće vrednosti). Ako se neke vrednosti ponavljaju, tada će one imati isti rang.

Pogledajte na primeru kako to izgleda.

rank funkcija u excelu

B2 je ćelija čiji rang želimo da saznamo. Od B2 do B8 je opseg koji sadrži apsolutnu adresu, i on sadrži vrednosti koje rangiramo. Treći argument može da bude ili 0 ili 1. Broj 0 rangiranje počinjemo od najveće vrednosti, i ona ima najniži rang. Suprotno se dešava kada koristimo 1.

Formulu smo sada prevukli, i primenili na sve ostale vrednosti sa liste.