Home / Trikovi i uputstva / Funkcija Rank u Excelu

Funkcija Rank u Excelu

Excel sadrži zaista veliki broj funkcija. Retke su osobe koje znaju da rade sa svima njima, ali je potrebno da znate one koje vam najviše trebaju.

Rank funkcija nije jedna od najpopularnijih funkcija, kao na primer funkcija Count, ali može olakšati rad u određenim situacijama. Naime, ova funkcija omogućava da saznate rang određene vrednosti, bez sortiranja. Bolje rečeno, omogućava da odredite relativnu poziciju jedne određene vrednosti u skupu svih vrednosti. Mnogi od nas to rade pomoću sortiranja, ali kada to nije moguće od velike koristi može biti funkcija Rank.

Funkcija ima tri argumenta. Prvi argument se odnosi na tačno određen broj ili lokaciju ćelije za koju želimo da saznamo rang, drugi argument se odnosi na skup svih vrednosti na osnovu kojih se vrši rangiranje, a treći argument kazuje da li želimo da se rangiranje vrši po opadajućem ili rastućem redosledu (to jest da li polazimo od najmanje ili najveće vrednosti). Ako se neke vrednosti ponavljaju, tada će one imati isti rang.

Pogledajte na primeru kako to izgleda.

rank funkcija u excelu

Prvi argument je vrednost u ćeliji za koju ispitujemo relativnu poziciju. Drugi argument je lista koja sadrži sve vrednosti brojeva. Vidite da smo na listu primenili apsolutnu adresu, jer se ona ne menja. Treći argument može da bude ili 0 ili 1. Broj 0 govori da rangiranje počinjemo od najveće vrednosti, koja ima prvi rang, a broj 1 govori obrnuto.

Formulu smo sada prevukli, i primenili na sve ostale vrednosti sa liste.

Check Also

Kako pretvoriti PowerPoint prezentaciju u gif format?

Sada i PowerPoint prezentaciju možemo da prebacimo u popularni gif format. Potrebno je da imate …