Kako da pronađete svoje komentare na TikToku?

Unutar vašeg TikTok naloga čuva se istorija svih komentare koje ste ostavili. Evo kako joj pristupate.

Odete na Podešavanja do kojih dolazite tako što dodirnete tri crtice u gornjem desnom uglu.

Potom na Centar aktivnosti.

I potom na Istoriju komentara.

Sve što ste ikad pisali nalazi se ovde.