INDEX i MATCH funkcije u Excelu

Kombinovanje funckija INDEX i MATCH ima više svrha. Pokazaćemo kako se svaka od njih koristi i kako  da se zajedno koriste umesto funkcije VLOOKUP.

INDEX

INDEX se koristi da prikaže koja vrednost se nalazi u preseku reda i kolone, s tim što se redovi i kolone označavaju brojevima u odnosu na selektovane podatke.

Prvi argument je tabela koju pretražujemo, drugi je broj reda, a treći broj kolone čiji presek tražimo. Rezultat je vrednost koja se nalazi u njihovom preseku.

MATCH

MATCH se primenjuje samo na jednu kolonu ili red selektovanih podataka. Pokazuje u kom se elementu reda ili kolone nalazi tražena vrednost. Prvi argument je vrednost koju tražimo (ako je tekstualni podatak, on treba da bude pod navodnicima), treći argument je selektovani red ili kolona podataka, a treći je stepen podudaranja podatka koji tražimo.

Stavite 0 (nula) ako želite da podudaranje bude identično (1 je manje od određene vrednost, a -1 veće od tražene vrednosti).

Kombinacija

Upotreba ovih funkcija pojedinačno i nema neku svrhu, ali njihova kombinacija je prilično moćna. Koristimo funkciju MATCH u okviru funckije INDEX kako bi dobili broj reda ili kolone koji tražimo.

Na nаšem primeru, želimo da znamo koji grad ima identifikacioni broj 666.

Kod tabela sa dve dimenzije možemo da zamenimo i red i kolonu. Na primer, želimo da znamo koju je ocenu dobila Jelena iz matematike.

U sličnu svrhu može da se koristi i VLOOKUP, ali je prednost kombinacije INDEX i MATCH funkcije to što one mogu da vrše pretragu i na levo i na desno.

Pogledaj još

Kako da tabelarne podatke iz slike prebacite u Excel?

Neretko su podaci zarobljeni u slici. Kako da ih izdvojimo? Pokazaćemo danas kako da tabelu …