Home / Trikovi i uputstva / VLOOKUP funkcija u Excelu

VLOOKUP funkcija u Excelu

Jedna od često korišćenih funkcija  u Excelu, koja može biti prilično korisna, ali je teško shvatiti iz prve, je VLOOKUP. VLOOKUP je skraćenica od reči vertical lookup (vertikalna potraga), pa iz samog imena možete naslutiti čemu služi.   Funkcija je prilično moćna, ali može se desiti da ne shvatite njenu praktičnu primenu na početku.

Ona omogućava da pratražujemo  vertikalnu kolonu određene tabele. Za horizontalno pretraživanje, ova funkcija ima parnjaka HLOOKUP, ali o tome ćemo neki sledeći put.  Koristi se za izvlačenje podataka iz jedne tabele u drugu, ali je potrebno da obe tabele imaju jednu identičnu vertikalnu kolonu, koja sadrži kriterijum po kom razlikujemo podatke. Ta kolona treba da je prva po redu ili barem pre one kolone u kojoj se nalazi vrednost koja nas interesuje.

vlookup primer funkcije

 Funkcija se sastoji od četiri parametra i glasi ovako:

 VLOOKUP(lookup_value;table_array;col_index_num;range_lookup)

lookup_value  – je vrednost za vertikalno pretraživanje. To je vrednost koju znamo, i po kojoj pretražujemo. Može da bude apsolutna vrednost ili referenca. U primeru na našoj slici je referenca, (iskopirano iz druge ćelije), ali smo mogli i da unesemo samo ime Mirko (pod navodnicima) i dobili bi isti rezultat.

table_array – to je selektovana cela tabela u kojoj se nalazi vrednost koju pretražujemo. Veoma je bitno da lepo selektujete celu tabelu, i da lookup_value bude u prvoj koloni. Kolona može biti nekoliko.

col_index_num – broj kolone u kojoj se nalazi vrednost koja nas zanima. U primeru na našoj slici to je treća kolona. Bitno je da imate u vidu da je to broj kolone selektovane tabele, a ne excelove sveske.

range_lookup – može da bude FALSE ili TRUE. Uvek preporučujemo da koristite FALSE, kao u našem primeru, jer to znači da tražite identičnu vrednost, kao onu u lookup_value vrednosti. U slučaju da ne stoji ništa ili da stoji TRUE, tada Excel traži identičnu ili približnu vrednost. A sa približnom vrednošću treba biti oprezan, osim ako niste napredan korisink. Zato je najbolje da uvek koristite FALSE.

 Na kraju, ponavljamo jedan koristan trik za kopiranje funkcija, koji će vam sigurno biti od koristi prilikom korišćenja VLOOKUP funkcjie. Naime, kada kopirate formule iz jedne pozicije u drugu, tada se obično nalepi relativna vrednost formule. Polje C1 se pretvori u B1, na primer. Ako želite da referenca bude apsolutna, to jest da se uvek apsolutna vrednost ćelije referencira, onda stavite znak za dolar. Na primer, umesto C7:F14 može da stoji $C$7:$F$14. Tada smo sigurno da se prilikom kopiranja ili pomeranja neće ništa promeniti.

Check Also

Promenite lokaciju za preuzimanje fajlova (Downloads) u Chrome pregledaču

Da li vam se desilo da preuzmete neki dokument na svoj telefon, ali posle ne …