Kako da tabelarne podatke iz slike prebacite u Excel?

Neretko su podaci zarobljeni u slici. Kako da ih izdvojimo?

Pokazaćemo danas kako da tabelu izvučete iz slike i pretvorite u podatke u Excelu. Već smo demonstrirali kako da to izvedete u Android aplikaciji, a sada koristimo računar.

Vrlo je jednostavno. Odete na Podaci (Data), pa Umetni sa slike.

Vidite da je mogućnost da koristite međuspremnik (u prevodu clipboard), odnosno da uslikanu tabelu prebacite u Excel.

Odaberete sliku sa svog računara. Sačekate nekoliko trenutaka da se sve obradi. Proverite podatke, potvrdite i to bi bilo sve.

Oba pisma sprskog jezika su podržana. Tačnost prebacivanja će zavisiti od kvaliteta fotografije, ako su slova mutna ili ako je tabela iskrivljena onda nemojte očekivati mnogo.