Tag Archives | ofis tutorijali

okrenuta stranica

Kako da promenite položaj samo nekih stranica u Wordu?

Svi koji rade u Wordu znaju da položaj stranice može biti uspravan ili položen. Uglavnom koristimo uspavan (Portrait), ali i položen (Landscape) može zatrebati. Kada promenimo položaj on se odražava na ceo dokument. To nam je retko potrebno. Češće se dešava da je većina stranica u uspravnom položaju, a samo određene u vodoravnom, na primer […]

Continue Reading