Funkcije SUM, SUMIF i SUMIFS u Excelu

U Excelu često moramo da vršimo razna sabiranja. Kada želimo da saberemo sve ćelije iz opsega koristimo funkciju SUM.

SUM

Ona se može koristiti na dva načina.

Prvi je da samo ukucamo opseg koji sabiramo. Kao u našem primeru, sve od C3 do C7.

saberi brojeve

A drugi je da unesemo ćelije ili vrednosti koje sabiramo jednu po jednu.

saberi niz brojeva excel

Međutim, ponekad nam može trebati da saberemo samo one brojeve koji ispunjavaju određeni uslov. Tada od koristi mogu biti funkcije SUMIF i SUMIFS koje predstavljaju kombinaciju SUM i IF funkcije.

Evo kako one rade.

SUMIF

Sabira one ćelije iz opsega koje zadovoljavaju određeni kriterijum.

= SUMIF (opseg_kriterijuma, kriterijum [, opseg_brojeva_koji se sabiraju])

Prvo ide opseg kriterijuma, pa onda kriterijum koji mi tražimo, pa onda opseg brojeva u kojima se nalaze vrednosti koje sabiramo.

Vidite na primeru.

sabiranje na osnovu jednog kriterijuma

Evo ga i drugi primer.

sumif funkcija u excelu

Detaljnije o funkciji možete pročitati i ovde.

SUMIFS

Koristi se kada imamo više kriterijuma koji moraju biti zadovoljeni. Ima nešto drugačiju sintaksu.

= SUMIF (opseg_brojeva_koji_se_sabiraju, opseg_kriterijuma1, kriterijum1, opseg_kriterijuma2, kriterijum2….)

Za razliku od SUMIF prvo idu brojevi koji se sabiraju, pa posle kriterijumi.

Evo vidite kako to izgleda na primeru.

sabiranje po vise kriterijuma

Kriterijuma može biti koliko hoćemo.

Pogledaj još

Kako da sakrijete tekst ili odeljak u Wordu?

Da li ste znali da tekst u nekom dokumentu može da se u potpunosti sakrije? …