Kako da se prebacite na bilo koji slajd tokom držanja prezentacije(PowerPoint)?

Dok držite prezentaciju ne morate da se ograničavate samo na naredni i prethodni slajd. Možete otići na bilo koji.

Nekad vas sama diskusija navede da morate da se vratite nazad na 10 sladjova pre ili posle onog koji se trenutno prikazuje. Kako da to izvedemo dok se nalazimo u modu projekcije slajdove (slide show )?

Postoje tri načina.

1) Broj slajda + ENTER

Ako znate tačan broj slajda na koji želite da skočite, ukucajte ga i pritisnite ENTER. Istog momenta ćete preći na taj slajd.

2) CTRL + S za odabir jednog od slajdova sa lista

Spisak će sadržati naslove slajdova.

3) taster G – umanjeni prikaz svih slajdova

Pritisnite slovo G na tastaturi i dobićete spisak svih slajdova, ali u sličicama.

Kliknete na onaj koji želite i to bi bilo to. Ne zaboravite da dugme Esc poništava svaku prethodnu akciju.