Rad sa funkcijama za manipulaciju teksta u Excelu

Osim sa brojevima u Excelu često radima i sa nizovima reči. Sve ćelije sa tekstom možemo da menjamo. Na primer da izbacimo ili ubacimo nove slovne znakove, obrišemo neku reč itd. Sve se to radi pomoću tekstualnih funkcija. Kada njima ovladate bićete oduševljeni.

Sada ih predstavljamo ukratko.

Spajanje reči

Za spajanje izraza iz više ćelija u jednu koristimo znak &. Elementi koje spajate mogu biti ćelije ili reči, razmak i slova (koje morate da stavite između navodnika). Sve njih spajate znakom &, kao na slici. Vidite na primeru kako smo spojili sadržaj dveju ćelija i između njih stavili razmak i zapetu.

spajanje reci u excelu

Left funkcija

Izvlači određen broj karaktera sa leve strane. Ima dva parametra. Prvi je ćelija iz koje izvlačite vrednosti, a drugi je broj karaktera koji izvlačite. U donjem primeru smo izvukli prvih pet znakova iz ćelije E1 sleva. E1 ima šest karaktera, a nama je potrebno prvih pet.

funkcija left u excelu

Right

Radi isto što i Left ali sa suprotne strane. Označimo ćeliju iz koje izvlačimo vrednosti, i odredimo broj karaktera koji nam trebaju sa desne strane (otpozadi).

funkcija right u excelu

Mid

Mid isto izvlači deo teksta iz ćelije, ali iz sredine. Potrebno je samo da specificiramo početnu i poslednju poziciju karaktera.

mid funkcija

Len

Funkcija broji koliko karaktera sadrži jedna ćelija. U našem primeru taj broj je četrnaest jer se računa i jedan razmak.

broj karaktera u celiji

Find

Traži poziciju slova ili izraza u ćeliji. Vidimo da se izraz ko počinje od treće pozicije u nizu slova.

find funckija u ex

Substitute

Zamenjuje jedan izraz drugim.

substitue funkcija u excelu

Funkcije mogu da se kombinuju (takozvano ugnježdavanje) i u tome je najveća draž. Pogledajte kako možemo da ih koristimo da izvučemo drugu reč posle razmaka ili prvu reč pre razmaka.

spajanje tekstualnih funkcija

razdvajanje sadrzaja u celiji

Broj mogućnosti je neograničen. Sve zavisi od vaših potreba. Ne zaboravite da kada god koristite tekst u Excelovim formulama uvek ga stavite pod navodnike. U suprotnom će program prijaviti grešku.