Zabranite izmenu određenih delova dokumenta u Wordu

Ako drugim osobama šaljete svoj dokument, uvek postoji mogućnost da neko izmeni ono što ne treba. Zaštitite se od ljudskih grešaka tako što ćete zabraniti uređivanje određenih delova dokumenta. Oni će biti potpuno zaključani i moći će samo da se čitaju.


Kako da to izvedete?

Najpre odete na sekciju Review (Redigovanje) i tu odaberete opciju Ograniči uređivanje (Restrict editing).

Potom odaberete vrstu restrikcije koju primenjujete u ovom slučaju ograničavanje uređivanja (i druge su moguće).

To je korak broj 2.

Potom, pre koraka broj 3 gde primenjujete zaštitu, treba da selektujete delove dokumenta koji su izuzeti, odnosno koji će moći da se menjaju. Pa onda odaberete opciju Svi (All).

Kliknete na stavku 3 i unesete lozinku koja je potrebna da bi se skinula zaštita dokumentu. Nemojte da je zaboravite.

Snimite promene. Sada će dokument ostati zaključan osim onih prethodno selektovanih delova.

U slučaju da želite da ceo sadržaj ostane netaknut, onda preskočite korak sa izuzecima (selektovanjem) i samo sa koraka 2, pređite na korak 3.

Pogledaj još

Brzo čišćenje podataka u Excelu (formatiranje, linkovi, komentari …)

Excel ima nekoliko načina da brzo obrišete određene podatke. Možda niste ni bili svesni ove …