Kako odštampati PowerPoint prezentaciju sa beleškama i napomenama?

Verovatno već znate da ispod svakog slajda možete da napišete belešku. Sve beleške će biti vidljive isključivo izlagaču, ako prezentaciju pokrenete u pregledu za izlagača.

Pogledajte na snimku kako se to radi.

Elem, te beleške možete i da odštampate sve sa slajdovima.

Vrlo prosto.

Odete na Print (Štampaj).

I tu u Podešavanjima šta se štampa, odaberete Slajdovi sa napomenama.