Tag Archives | excel

opcije u excelu otvoriti

Linearna regresiona analiza u Excelu

Regresiona analiza je statistički postupak kojim se želi proceniti veza između određenih promenljivih. Imamo jednu zavisnu promenljivu, i želimo da ustanovimo koliko druge nezavisne promenljive utiču na nju. Na taj način dobijemo model međuzavisnosti, koji možemo koristiti za predviđanje vrednost zavisne promenljive u budućnosti. Excel koristi model linearne regresije. Pokazaćemo vam kako možete da ga primenite. 1. […]

Continue Reading