Rad sa oznakama podataka u Excel grafikonima

Pomoću oznaka možemo da vrednost određenog podatka prikažemo direktno u grafikonu . Određene tačke mogu da se istaknu, sve sa dodatnim komentarima.
Pokazaćemo kako.

Najlakši način da ih prikažemo je da ih štrikliramo. Možemo da podesimo gde će se prikazivati, na vrhu, dnu ili centru.

Moguće je da uključimo oznake samo za jednu seriju podataka ili jedan podatak.

Podatke možemo da istaknemo. Potrebno je samo da kliknemo na tačku podatka, uključimo oznaku i zatim je oblikujemo.

Umesto oznake iz tabele možemo da unesemo sopstveni tekst, ali i da ga kombinujemo sa podacima iz tabele.

Oznake podrazumevano pokazuju vrednosti, ali u principu mogu da sadrže bilo šta drugo. Na primer, u svaku možemo da ubacimo komentar. Pogledajte u snimku ispod.

Pogledaj još

Kako da tabelarne podatke iz slike prebacite u Excel?

Neretko su podaci zarobljeni u slici. Kako da ih izdvojimo? Pokazaćemo danas kako da tabelu …