Početna / Trikovi i uputstva / Napravite radarski grafikon u Excelu

Napravite radarski grafikon u Excelu

Radarski grafikon je tip grafikona u Excelu koji omogućava da poredimo kretanje više varijabli istovremeno. Svaka varijabla predstavlja zasebnu dimenziju.

Retko se koristi jer mnogima nije intuitivan, ali dobar je ako pratimo sve varijable kao jednu celinu, pa želimo da vidimo sa kog aspekta se neka pojava menja i šta je jača odnosno slabija karakteristika neke pojave.

Na primer, zamislite da želimo da pratimo kretanje ocena učenika tokom godina.

Unesemo ocene, odaberemo radarski grafikon i dobićemo analizu nečijeg uspeha u školi.

Pogledaj još

Isključite automatsko ispravljanje teksta u Wordu

Da li vas Word nervira što sam stavlja veliko slovo, menja način nabrajanju u listama …