Validacija podataka – Excel/Google tabele/LibreOffice Calc

Validacija podataka podrazumeva da ograničite šta korisnik sme da unese u ćeliju. Na primer, ako ćelija treba da sadrži godinu rođenja, korisnik sme da unese samo broj od četiri cifre. Ili ako treba da sadrži ime, onda sme samo da unese tekst. U suprotnom će dobiti upozorenje.  Sva tri poznata programa za rad sa tabelama omogućavaju da proveravate valjanost podataka.

Excel

Selektujete ćeliju u kojoj želite da se vrši kontrola podataka, pa odaberete Podaci (Data) – Validacija.

U meniju odaberete kakav tip podatka želite., da li je u pitanju broj, datum, tekst ili lista. Posle treba da unesete raspon mogućih podataka (na primer minimalni i maksimalni broj). Ako je u pitanju lista, treba da selektujete listu podataka koji će biti u ćeliji.

Takođe možete da unesete i grešku koja će se javiti, kao i da odlučite da li će nepravilan podatak biti zabranjen ili će se snimiti sa upozorenjem. Ako dobro baratate sa formulama, onda su mogućnosti neograničene. Odabirom Custom funkcije možete da unesete formulu koja će odrediti opseg dozvoljenih podataka.

Pogledajte u donjem video snimku kako to izgleda.

Google tabele

Proces je sličan. Selektujete ćeliju , i potom odaberete tip podatka.

LibreOffice Calc

Selektujete ćeliju, odete na Podaci pa na Ispravnost. Isto kao i u Excelu, možete da dozvolite samo unos brojeva, datume, fiksiran skup mogućih vrednosti, kao i da unosite formulu.