Kako u Excelu prikazati nulu ispred broja?

Verovatno ste primetili da kad ukucate broj koji počinje sa nulom ne prikazuje. Na primer, ukucate 023 , a prikaže se samo 23. To je zato što brojevi i ne mogu da počnu sa nulom,  barem što se tiče matematičkih pravila. U praksi je druga situacija. Brojevi telefona često počinju sa nulom.

Kako da lepo ukucamo pozivni broj telefona u Excelu?

Najpre ukucamo broj onako kako treba. Potom odemo na format podataka (desni klik pa Format Cells (Oblikuj ćelije) – Custom (Prilagođeno) i kao format ukucamo onoliki broj nula koliko broj ima cifara.

Kliknite OK i to bi bilo to. Vidite na donjem snimku kako to izgleda?

Pogledaj još

Kako da tabelarne podatke iz slike prebacite u Excel?

Neretko su podaci zarobljeni u slici. Kako da ih izdvojimo? Pokazaćemo danas kako da tabelu …