Rad sa relativnim i apsolutnim adresama u Excel-u

U Excelu lako prevlačimo formule iz jedne ćelije u drugu. Prilikom prevlačenja menjauju se reference ka u formulama, što nam uglavnom odgovara, ali ne uvek.

Pokazaćemo kako da kontrolišete tu promenu.

Pre svega je bitno da razlikujete koncepte apsolutnih i relativnih referenci ćelija u formulama.

Naime, ovako izgleda formula sa relativnim adresama:

the

Kako prevlačimo formulu na dole, tako se i reference ka ćelijama menjaju, A2 se pretvara u A3, pa u A4 i sve tako. U ovom slučaju nam je to odgovaralo, jer su podaci lepo poređani jedan ispod drugog.

Međutim, nekad koristimo fiksiranu vrednost u formuli, ne želimo da je menjamo.

Fiksiranje radimo tako što pored reda i kolone stavimo znak za dolar. Umesto A2, na primer, stajaće $A$2. Tako se ta adresa nikad neće promeniti, gde god da kopiramo formulu.

apsolutna reference excel