Rad sa relativnim i apsolutnim adresama u Excel-u

U Excelu lako prevlačimo formule iz jedne ćelije u drugu. Prilikom prevlačenja menjauju se reference ka u formulama, što nam uglavnom odgovara, ali ne uvek.

Pokazaćemo kako da kontrolišete tu promenu.

Pre svega je bitno da razlikujete koncepte apsolutnih i relativnih referenci ćelija u formulama.

Naime, ovako izgleda formula sa relativnim adresama:

the

Kako prevlačimo formulu na dole, tako se i reference ka ćelijama menjaju, A2 se pretvara u A3, pa u A4 i sve tako. U ovom slučaju nam je to odgovaralo, jer su podaci lepo poređani jedan ispod drugog.

Međutim, nekad koristimo fiksiranu vrednost u formuli, ne želimo da je menjamo.

Fiksiranje radimo tako što pored reda i kolone stavimo znak za dolar. Umesto A2, na primer, stajaće $A$2. Tako se ta adresa nikad neće promeniti, gde god da kopiramo formulu.

apsolutna reference excel

Pogledaj još

Kako promenite jezik ili titl kod .mkv formata?

Datoteka sa ekstenzijom .mkv predstavlja kontejner za video zapise visokog kvaliteta. Podržava neograničen broj audio …