Početna / Trikovi i uputstva / Kako uporediti dve liste u Excelu?

Kako uporediti dve liste u Excelu?

Tokom rada na podacima u Excelu, može nam zatrebati da uporedimo dva spiska podataka. Želimo da utvrdimo koje se vrednosti javljaju na prvoj listi, a ne na drugoj i obrnuto. Postoji nekoliko načina na koji se to može izvesti, a mi vam predstavljamo jedan način koji je najlakši za razumevanje, premda uključuje nekoliko koraka.

1) Selektujte liste

selekcija liste podataka

Prvo je potrebno da selektujemo oba spiska podataka. To možemo obaviti na klasičan način, prevlačenjem miša preko podataka, ili korišćenjem CTRL ili Shift dugmića na tastaturi.

2) Uslovno formatiranje

Sada je potrebno da odaberemo opciju uslovnog formatiranja, koja omogućava da određene ćelija formatiramo po specijalnom pravilu. U našem slučaju želimo da formatiramo ćelije koje su duplikati (ili jedinstvene vrednosti), pa idemo na Uslovno formatiranje (Conditional Formatting) – Pravilo za isticanje ćelija – Duplirane vrednosti.

pravilo se sencenje celija

Nakon toga odaberemo koje ćelije želimo da budemo obojene u željenu boju, one sa jedinstvenim ili dupliranim vrednostima.

selektuj bilo duplikate ili jedinstvene podatke

Videćete kako su sve ćelije koje su duplirane posebno istaknute.

3) Filtriranje po boji

Kod velikih spiskova ne možemo lako da vizuelno izdvojimo istaknute ćelija, pa je zato potrebno da podatke sortiramo po boji.

sortiranje podataka po boji

Sotiranje vršimo u svakom spisku ponaosob, i to prvo po boji, pa posle po vrednostima. Na taj način će se svi dupli podaci poređati jedan pored drugog.

4) Duple vrednosti u svakoj od lista

U slučaju da podaci nisu poređani tako da su identične vrednosti jedne pored drugih, tada je moguće da postoje duple vrednosti u svakoj listi. Na primeru, vidite kako postoje dva dupla imena u prvoj listi.

duplikati u listama

Taj problem se lako rešava tako što obrišemo duplirane vrednosti. Selektujte podatke kliknite na Data (Podaci) – Ukloni duplikate.

ukloni duplikate iz excel tabele

To uradite za svaku listu, kako bi se osigurali da svaka lista sadrži samo jedinstvene podatke.

Nakon ovoga, ponovite prethodno opisanu proceduru.

Pogledaj još

Kako da podatke sa neke internet stranice prebacite u Excel?

Neretko se dešava da su nam potrebni podaci sa određenog sajta, ali nigde ne možemo …