Slanje API zahteva kroz Postman

Šta je to API? Prosto rečeno, API je način koji neka aplikacija, biblioteka ili operativni sistem omogućava pristup drugim aplikacijama i programima. To je skup procedura, funkcija i svega što …

Čitaj dalje

Programi za vežbanje kod kuće

Sada postoje aplikacije za sve, pa i za vežbanje. One ne pokazuju samo grupu osnovnih vežbi i njihovog pravilnog izvođenja, već omogućavaju da pratite svoj napredak i podstiču vas da …

Čitaj dalje