SQL funkcije za rad sa stringovima

SQL sadrži nekoliko ugrađenih funkcija za rad sa tekstom. Upoznaćemo vas sa nekima od njih. Ono što je zanimljivo je da liče na one u Excelu.

LEFT(string, n) i RIGHT(string, n) – prikazati samo određen broj karaktera sa leve ili desne strane.

CHAR_LENGTH(string) ili LENGHT(string) – meri dužinu znakovnog niza.

CONCAT() – spaja više niza znakova u jedan.

LOWER(string) i LCASE(string) – pretvara niz u mala slova.

UPPER(string) i UCASE(string) – pretvara niz u velika slova.

SUBSTR(string, pozicija, dužina) – isečak znakovnog niza kome određujemo mesto početka i dužinu.

REVERSE(string) – obrnuti niz znakova.

REPLACE(string, znakovi koje menjamo, znakovi kojim menjamo) – zamenjuje  određeni deo znakovnog niza.

TRIM(string) – uklanja sve suvišne karaktere iz znakovnog niza.

Pogledaj još

Koji su nedostaci rada u IT industriji?

Vlada mišljenje da rad u informacionim tehnologijama predstavlja karijeru iz snova. Posao je zanimljiv, uzbudljiv, …