Kako pratiti promene dokumenta u Wordu?

Word omogućava praćenje predloga za promenu sadržaja. Dobijete gotov dokument u koji biste uneli neke izmene. Umesto da obrišete stari tekst, vi  ga samo precrtate, a pored njega ukucate novi predlog. Kasnije, dokument prosledite svom saradniku koji će da odluči koju verziju želi da zadrži.

Ta funkcionalnost za zove Praćenje promena (Track changes). Drugoj strani omogućava da ima detaljan uvid u sve izmene. Slična stvar se može obaviti i pomoću komentara, ali je  praćenje promena pogodnije u mnogim situacijama. Pokazaćemo kako se koristi.

kako pratiti promene u wordu

Osoba koja vrši izmene treba da klikne na Redigovanje (Review) i  uključi opciju Praćenje promena (Track changes). Potom pristupa izmenama. Svaka promena će biti označena crvenom bojom, pa se jasno može videti šta ste tačno menjali, da li ste brisali određenu reč, slovo, ubacivali novu rečenicu i slično.

U gornjem meniju postoji opcija da u svakom trenutku vidite kako izgleda original, original sa napomenama, konačna verzija i konačna verzija sa napomenama. Po potrebi možete ubaciti i komentare pored svake revizije, kako bi bolje pojasnili šta se dešava.

finalno ili originalne naznake

Pošto završite sa radom, snimite dokument i pošaljite ga nazad osobi koja ga je napravila. Ona takođe mora da uključi Redigovanje promena, kao i u prvom koraku. Pored svake izmene će se ukazati mogućnost da se ona prihvati ili odbaci.

pregledajte sve promene

Od koristi može biti i okno za redigovanje koje pruža dodatne informacije.

okno za redigovanje word