Rad sa imenima ćelija u Excel formulama

Svaka ćelija u Excel svesci ima svoju jedinstvenu adresu, kombinaciju broja reda i slova kolone. Na primer, A1 je prva ćelija, zatim sledi B1 itd…

adresa celije u excelu

I skup ćelija ima jedinstvenu adresu. Na primer, A1:A10 su sve ćelije iz kolone A sa brojevima od 1 do 10.

grupa celija

Adrese koriste u formulama. To smo već viđali.

Umesto da pamtimo adrese, svakoj ćeliji ili grupi ćelija možemo da damo ime. Posle to ime koristimo u formuli. Pokazaćemo kako.

Imenovanje ćelije

Može se izvesti na više način. Prvi je klik miša, pa odabir opcije Definiši ime. Ukucate ime koje želite da koristite.

definisi ime u excelu

Drugi je da selektujete ćelijum, pa u polju za ime samo ukucate novo ime.

prekucajte ime celije

Kasnije u formuli, umesto adrese koristimo ime.

koriscenje definisanih imena u excelu

Lako ga je zapamtiti i može da se koristi bilo gde u dokumentu.

Imenovanje skupa ćelija

Selektujemo grupu ćelija, pa ukucamo ime.

davanje imena grupi celija

Ime posle referenciramo u formuli.

formula sa grupom celija

Upravljanje imenima

Svim definisanim imenima lako upravljamo iz menadžera imena. Možemo ih brisati, menjati, dorađivati. Menadžer imena se nalazi u jezičku Formule.

menadzer imena u excelu
upravljac imenima u excelu