Program za spajanje, razdvajanje, isecanja i rotiranja PDF dokumenata – PDFSam

PDF  je jedan od najpopularnijih formata za knjige i dokumenta. Pisali smo u pređašnjim člancima o tome kako da napravite PDF, podvlačite PDF, konvertujete skenirani PDF, prebacite u drugi format onlajn i još mnogo toga.

Danas predstavljamo odličan besplatan program koji omogućava da dokumente i stranice razdvajate, spajate, rotirate i isecate. To je PDFSam bazična verzija (nemojte da instalirate enhanced verziju jer se ona plaća). Može se preuzeti i odavde: https://github.com/torakiki/pdfsam/releases.

Prilikom instaliranja morate da otštriklirate opciju za instalaciju PDFSam enhanced verzije. Treba da instalirate osnovnu verziju PDFBasic.

Razdvajanje PDF-a (Split)

Opciju za isecanje koristimo kada želimo da dokument razbijemo u više delova. Ima nekoliko načina da se to uradi, razdvajanje po veličini, po broju stranice, izdvajanje nakon određenog broja itd.

Spajanje dokumenata (Merge)

Biramo stavkuMerge. Preko Add/Dodaj ubacimo dokumente koje spajamo. Strelice služe za podešavanje rasporeda. Biramo gde će se pojaviti izlazna datoteka i kliknemo Pokreni.

Izdvajanje stranica (Extract)

Korisno kada želite da tačno određenu stranice izdvojite iz dokumenta u zaseban fajl.

Imajte u vidu da pokretanje izdvajanja ili spajanja stranica vršite klikom na dugme Run. Pre toga podesite ime novostvorenog dokumenta i ostale bitne parametre.