Početna / Korisni Programi / Program za spajanje, razdvajanje, isecanja i rotiranja PDF dokumenata – PDFSam

Program za spajanje, razdvajanje, isecanja i rotiranja PDF dokumenata – PDFSam

PDF  je jedan od najpopularnijih formata za knjige i dokumenta. Pisali smo u pređašnjim člancima o tome kako da napravite PDF, podvlačite PDF, konvertujete skenirani PDF, prebacite u drugi format onlajn i još mnogo toga.

Danas predstavljamo odličan besplatan program koji omogućava da dokumente i stranice razdvajate, spajate, rotirate i isecate. To je PDFSam bazična verzija (nemojte da instalirate enhanced verziju jer se ona plaća).

Prilikom instaliranja morate da otštriklirate opciju za instalaciju PDFSam enhanced verzije. Treba da instalirate osnovnu verziju PDFBasic.

Razdvajanje PDF-a (Split)

Opciju za isecanje koristimo kada želimo da dokument razbijemo u više delova. Ima nekoliko načina da se to uradi, razdvajanje po veličini, po broju stranice, izdvajanje nakon određenog broja itd.

Spajanje dokumenata (Merge)

Biramo stavkuMerge. Preko Add/Dodaj ubacimo dokumente koje spajamo. Strelice služe za podešavanje rasporeda. Biramo gde će se pojaviti izlazna datoteka i kliknemo Pokreni.

Izdvajanje stranica (Extract)

Korisno kada želite da tačno određenu stranice izdvojite iz dokumenta u zaseban fajl.

Imajte u vidu da pokretanje izdvajanja ili spajanja stranica vršite klikom na dugme Run. Pre toga podesite ime novostvorenog dokumenta i ostale bitne parametre.

Pogledaj još

Kako da nekome prosledite WhatsApp prepisku i slike?

Možda niste znali, ali vrlo lako možete da bilo kome prosledite celokupnu WhatsApp konverzaciju sa …