Logičke funkcije u Excelu sa primerima (AND, OR, XOR i NOT)

Logičke funkcije u Excelu koriste se sa logičkim operatorima. Koriste se kada imamo više uslova, ili kada u okviru neke formula vršimo poređenje. Najčešće se kombinuju sa funkcijom IF.

One vraćaju tačno (TRUE) ili FALSE (NETAČNO).

AND

AND – Vraća tačno  (TRUE) samo ako su svi njeni argumenti tačni. U suprotnom vraća netačno (FALSE).

OR

OR – Vraća tačno ako je bilo koji argument tačan. Dakle barem jedan je dovoljno da je tačan. U suprotnom vraća netačno (FALSE).

NOT

NOT – vraća suprotnu vrednost od onoga što argument tvrdi. Dakle, predstavlja negaciju.

XOR

XOR – ekskluzivno OR. Vraća tačno samo ako je jedan od argumenata tačan. Ako su svi tačni ili netačno, onda vraća netačno.

Pogledaj još

Kako da tabelarne podatke iz slike prebacite u Excel?

Neretko su podaci zarobljeni u slici. Kako da ih izdvojimo? Pokazaćemo danas kako da tabelu …