Logičke funkcije u Excelu sa primerima (AND, OR, XOR i NOT)

Logičke funkcije u Excelu koriste se sa logičkim operatorima. Koriste se kada imamo više uslova, ili kada u okviru neke formula vršimo poređenje. Najčešće se kombinuju sa funkcijom IF.

One vraćaju tačno (TRUE) ili FALSE (NETAČNO).

AND

AND – Vraća tačno  (TRUE) samo ako su svi njeni argumenti tačni. U suprotnom vraća netačno (FALSE).

OR

OR – Vraća tačno ako je bilo koji argument tačan. Dakle barem jedan je dovoljno da je tačan. U suprotnom vraća netačno (FALSE).

NOT

NOT – vraća suprotnu vrednost od onoga što argument tvrdi. Dakle, predstavlja negaciju.

XOR

XOR – ekskluzivno OR. Vraća tačno samo ako je jedan od argumenata tačan. Ako su svi tačni ili netačno, onda vraća netačno.

Pogledaj još

Kako promenite jezik ili titl kod .mkv formata?

Datoteka sa ekstenzijom .mkv predstavlja kontejner za video zapise visokog kvaliteta. Podržava neograničen broj audio …