Kako da izjednačite formatiranje teksta u Wordu i Google dokumentima?

Oblikovanje teksta pomaže da neke delove bolje istaknemo, ali u tome ne smemo da preteramo.

Kada se dokument pobuni  pa svaki pasus ima drugačiji font, boju ili veličinu slova, najbolje je da svako formatiranje obrišemo i počnemo ispočetka.

U Wordu samo selektujemo ceo tekst i odaberemo Obriši formatiranje.

Kod Google dokumenata postupak je sličan. Selektujemo tekst i odaberemo Očisti formatiranje.

Pogledaj još

Kako da kopirate, pretražujete i selektujete tekst u ePub knjigama u SumatraPDF čitaču?

Ako koristite SumatraPDF čitač za čitanje knjiga u ePub formatu na svom računaru, sigurno ste …