Šta je to build (pravljenje izvršne verzije softvera)?

Razvoj softvera opisuje čitav proces stvaranja izvršnog softvera. Krajnji rezultat je jedna od verzija softvera koji može da se izvrši i koristi.

Svaka ta verzija sastoji se od određenog broja datoteka izvornog koda. Sve te datoteke treba da se spoje i pretvore u izvršnu verziju. Program može da se koristi tek nakon što se izgradi. U tu svrhu se koriste kompajleri.

https://pixabay.com/users/mohamed_hassan-5229782/

Svaka pojedinačna gradnja softvera predstavlja određenu verziju kojoj se daje određen broj ili neka druga oznaka.

Alati za izgradnju

Proces kreiranja izvršnih softverski paketa uglavnom je automatizovan uz pomoću određenih alata. Jedan od najpoznatijih i prvih takvih alata je Make, ali sada ih odista ima veliki broj. Bira se onaj koji odgovara programskom okviru u kom radite.

Pravljenje izvršne verzije može da uključi i dodatne korake kao što su izvršavanje testova, praćenje rezultata izvršavanja tako da sistem može da se vrati nazad ako nešto pođe po zlu i još mnogo toga.