Slanje API zahteva kroz Postman

Šta je to API?

Prosto rečeno, API je način koji neka aplikacija, biblioteka ili operativni sistem omogućava pristup drugim aplikacijama i programima. To je skup procedura, funkcija i svega što određuje način pristupa aplikaciji. API preuzima zahtev, šalje  na obradu u aplikaciju, pa vraća odgovor.

API-ji su svuda oko nas. Svaka aplikacija i servis ga imaju. Zato je izuzetno bitno da budu dobro istestirani.

Jedan od alata koji to omogućava je Postman. Spremili smo kratko uputstvo za ručno slanje zahteva u API-ju, ali Postman može još mnogo toga, pa preporučujemo da proučite sve njihove tutorijale. Možete pisati i automatske testove u JavaScriptu, sortirate ih u kolekcije i još svašta nešto. 

Kliknete na novi zahtev (New Request).

Date mu ime, i ubacite ga u kolekciju. E sad, treba da imate adresu API-ja koji ćete da testirate. Mi koristimo samo lažne primere sa sajta: http://dummy.restapiexample.com/ .

Odaberite GET zahtev koji se koristi za preuzimanja podataka sa dobijene adrese. Unesete adresu, kliknete Send i u sekciji Body, dobićete rezultat.

Takođe, možete da vidite i odgovor servera koji je 200, što znači da je dobro. Svaki drugi odgovor znači da ili adresa nije dobra ili da je potrebna neka vrsta autentifikacije.

Dobijeni rezultat posle možete da pregledate u različitim formatima.

POST zahtev podrazumeva slanje podataka u aplikaciju, dakle njihovo ubacivanje u bazu.

Novi zahtev šaljemo tako što kliknemo na plusić pored imena aplikacije, odaberemo POST zahtev, unesemo adresu koja se koristi za ubacivanje novih podataka, odemo na Body – Raw unesemo podatke koje želimo da pošaljemo i kliknemo Send. Moramo da vodimo računa da ti podaci budu u dobrom formatu. Format propisuje sam API.

Kliknemo Send i treba da dobijemo odgovor 201 Created, ako su podaci stvarno ubačeni. Opet dobijamo odgovor sa dodatnim informacijama o ubačenim podacima.

I na kraju PUT zahtev koji može da ubaci podatke u određeni segment, ako on već ne postoji. U suprotnom menja postojeće podatke.

Zato adresa za PUT treba da bude jedinstvena baš za taj podatak koji menjamo ili dodajemo. Takođe format podataka koje šaljemo treba da bude dobar. I opet ćemo dobiti odgovor koji kaže da li je naša promena bila uspešna ili ne, i koja se greška javila.

Nije svaki API javno dostupan. Uglavnom traži neku vrstu autorizacije (lozinku, kod, bezbedonostni token i slično).

To treba da unesete u polje gde je autorizacija.

Ovo je samo uvodni korak za korišćenje POSTMANA. Počnite da koristite njihovu dokumentaciju, kako bi saznali više.