Kako da koristite brze odgovore na Android telefonima?

Svakome se desilo da ne može da se javi na telefonski poziv. Umesto da ga odbijemo bez objašnjenja, možemo jednim dodirom da pošaljemo kratku SMS poruku, koja glasi Zauzet sam, javljam se kasnije i slično. Šablone za sadržaj poruka pripremamo unapred.

Kako da to izvedemo?

Pre svega, kad nas neko pozove videćete ikonicu u vidu poruke pored imena pozivaoca.

Dodirnemo je i dobijemo spisak unapred pripremljenih poruka. Odaberemo jednu koja će se odmah poslati, a poziv prekinuti.

Ako ne vidite ikonicu poruke, onda samo dodirnite ime pozivaoca.

Kako da unapred odredimo sadržaj tih poruka?

Uđemo u poruke, kliknemo na Podešavanja. Potom na Napredna podešavanja, pa na Brze poruke.

I tu vidimo spisak blagovremeno pripremljenih poruka. Možete da ih brišete, menjate i dodajete nove.

Vrlo korisno za prilike u kojima ne možemo da prekidamo posao kako bi se javili na telefon.