Upoređivanje sadržaja dva foldera pomoću programa WinMerge

Ako želite da uporedite sadržaj dva foldera i ispitate koliko se razlikuju, isprobajte WinMerge. Odličan besplatan programčić.

Kliknete na File – Open, i potom unesete adresu jednog i drugog foldera. U trećem polju filtrirate tip ili ime datoteke koje tražite, ako vam je to potrebno. U suprotnom ostavite podešavanja kakva su i na slici. Čekirajte stavku i za poređenje podfoldera.

Sada kliknite OK i to bi bilo sve.

Program će izlistati sve zajedničke datoteke, ali i imena onih koji nedostaju na jednoj ili drugoj lokaciji.

Datoteke sa istim imenom, ali različitim sadržajem će se takođe voditi kao različite i biće posebno označene.