Podelite priču samo sa bliskim prijateljima na Instagramu

Verovatno ste već primetili da je Instagram uveo mogućnost da određene priče delite samo sa bliskim prijateljima.

Pre toga treba napravite spisak bliskih prijatelja.

To radite tako što odete na Podešavanja – Bliski prijatelji.

Dodate one koje želite.

Potom, kada napravite priču (story) možete da je pošaljete samo kontaktima sa liste.

Njima će se ona prikazati u vrhu obaveštenja.