Kako vežbati PowerPoint prezentaciju?


Uspeh prezentacije zavisi od toga koliko ste je dobro uvežbali. Ma koliko poznavali materiju bez dobre pripreme može se desiti da loše procenite vreme potrebno da kažete sve što želite ili da pričate bez ikakvog reda i konca. Srećom, PowerPoint nudi nekoliko alatki za vežbanje prezentacije.

1) Snimite vreme potrebno za prezentaciju

Ova funkcionalnost se pre svega koristi za podešavanje automatske projekcije, ali je dobro i za probu prezentacije. Možete da naštimujete da se svaki slajd prikazuje tačno onoliko vremena koliko vam je potrebno da ispričate sve što se odnosi na njega.

Kada ga pokrenete počeće projekcija slajdova, a u gornjem levom uglu pojaviće se mali brojač vremena koji snima koliko vremena provodite na pojedinačnom slajdu i ukupno na celoj prezentaciji.

Ova vremena kasnije mogu da se koriste za automatsko smenjivanje slajdova, ako to želite.

2) Snimite prateću priču

Ako imate mikrofon na računaru ili laptopu, možete snimite svoj govor tokom prezentacije kako bi ga preslušali i tako procenili kako zvučite. Kliknite na dugme za snimanje i počnite da vežbate.

Kada završite snimanje pustite Projekciju slajdova i preslušajte sve. Tako ćete ustanoviti da li pričate suviše brzo, da li ste jasni i ostalo.

3) Obrišite vežbanje

Ne zaboravite da obrišete vremena i naraciju iz prezentacije, kako se ne bi emitovali tokom prave prezentacije.

4) Prikaz za izlagača

Novije verzije programa daju mogućnost da tokom prezentovanja koristite prikaz za izlagača.

Uključuje se preko desnog tastera miša, nakon što počnete prezentaciju.

U njemu se vide napomene i predstojeći slajdovi.

Napomenete unosite ispod svakog slajda po potrebi, a prilično su korisne jer ih publika ne vidi, a smanjuju mogućnost da se zbunite.