14 uputstava za produktivniji rad u Excelu

Microsoft Excel možemo da prilagodimo sopstvenom načinu rada. Tako štedimo vreme i bolje obavljamo posao. Izdvojili smo nekoliko uputstava kako da to izvedete, a podsećamo i na neka prethodna. Nadamo se da će vam koristiti.

1) Kucanje u više redova

Ako želite da ćelija sadrži nekoliko linija teksta, onda je potrebno da pritisnete ALT + ENTER na tastaturi, kako bi prešli u novi red.

excel kucanje u vise redova

Možemo umetnuti i prazan red na isti način.

2) Brza izračunavanja

Izračunavanje proseka, zbira, maksimuma ili minimuma može odmah da se obavi. Potrebno je da selektujete podatke (po potrebi koristite i CTRL dugme za selekciju), i željeni podaci će se pojaviti u donjoj traci.

brzi prosek i suma

Možemo i da biramo šta tačno želimo da se prikaže.

podaci

3) Nalepljivanje bez narušavanja formatiranja

Odaberite Nalepi samo tekst kako bi izbegli svake promene oblikovanja teksta.

nalepi samo vrednosti

Korisna je i funkcija Nalepi samo formule.

4) Prebacite redove u kolone ili obrnuto

Odabirom specijalnog nalepljivanja Transpose, podatke možemo iz redova prebaciti u kolone i obrnuto.

redovi u kolone i obrnuto

5) Padajuća lista

U slučaju da podaci koje unosite imaju strogo definisane ulazne vrednosti iz jednog skupa podataka (na primer, ili “da” illi “ne” itd.), tada pomoću funkcionalnosti Validacija podataka možete brže da ih unosite.

lista podataka

Istovremeno sprečavate da se greškom unese i ono što ne treba. Potrebno je da selektujete ćelije koje imaju takve vrednosti, kliknete na Data Validation (Validacija podataka), u polju dozvoljene vrednosti odaberete Lista (List) i selektujete polje gde se nalazi spisak unapred određenih vrednosti.

validacija podataka

6) Oblikuj kao tabelu

Grupu podataka koji predstavljaju jednu logičku celinu možete oblikovati kao tabelu, klikom na Format as Table, pa izaberete dizajn. Zašto bi to radili? Svaki novi red ili kolonu koju ubacite će automatski postati deo te tabele. Formulu koju unesete u prvo polje automatski će se primeniti u sva ispod. Oduševićete se kako rad sa tabelama štedi vreme.

automatske tabele

Tabelu konvertujete nazad u obične podatke, selektovanjem, pa desni taster miša pa Convert to Range.

7) Napravite sami svoj stil ćelija

Stilovi ćelija su unapred određena formatiranja ćelija. Ona pomažu da određene delove istaknemo. U slučaju da imate neki svoj stil, sačuvajte ga za kasnije, umesto da ga stalno podešavate.

novi stil celije

8) Uvezite podatke sa sajta

Ako često treba da unosite podatke sa određene veb stranice u Excel, probajte to da ubrzate tako što ćete ih uvesti direktno.

To možete uraditi na dva načina. Prvi je da odete na File – Open, i nalepite adresu stranice u polje za otvaranje. Sačekajte par momenata da Excel sve učita. Sada ono što vam je potrebno samo iskopirajte u drugu svesku.

pribavi spoljne podatke sa veba

Drugi način je da odete na Data – from Web i tu takođe nalepite veb adresu stranice.

9) Obojite jezičke svezaka

boje jezicaka

U prilikama kada radimo i sa velikim brojem Sheetova (Svezaka) može nam biti teško da se snađemo. Obojite ih i tako ćete lakše pronaći onaj koji vam treba.

10) Spojite nekoliko ćelija i ubacite podatke

Pored dobro poznatog Merge, ćelije možemo da spajamo koristeći znak & u formuli. A između vrednosti možemo ubaciti i neki tekst, koji uvek treba da stoji između navodnika. Vidite kako to izgleda na primeru.

spajanje celija u excelu

11) Koristite obrasce (predloške)

Obrasci (templates) predstavljaju unapred pripremljen dokument, koji samo treba da se popuni vrednostima. Uključuje formatiranje, formule i ostalo. Sam Excel dolazi sa određenim brojem obrazaca, ali možete ih napraviti i sami.

Oblikujte dokument i samo ga snimite kao obrazac (xlt ili xltx format).

excel obrazac

Posle možete da ga koristite kao podlogu za svaki novi dokument. On će biti dostupan iz New – My templates menija. Često se koriste kod standardizovanih dokumenata.

12) Obrazac grafikona

Postojeći grafikon možete sačuvati kao obrazac za neki budući. Sačuvajte jednom primenjeno oblikovanje za kasniju upotrebu. Uđite u Alatke za grafikone (Chart Tools) i odaberite Save as Template.

grafikon kao obrazac

Kasnije samo kliknete na Templates kada birate oblik grafikona i lako ćete ga pronaći.

moji obrasci za grafikone
13) Koristite imena za grupu podataka

Jednom selektovanoj grupi podata možete dati ime. To ime kasnije možete koristiti u formulama.

Detaljnije pročitajte ovde.

14) Sakrijte i otkrijte ćelije

Kada nam neki redovi ili kolone smetaju dok analiziramo, možemo ih privremeno ukloniti iz vidnog polja tako što ćemo ih selektovati i odabrati Hide.

sakrivanje kolona i redova

Posle sve lako otkrivamo tako što odemo u Format meni (Home jezičak) i odaberemo Unhide.

otkriti kolone i redove u excelu