Kako snimiti makro u Excelu?

Makroi  su mali programi koji se pokreću unutar Excela i pomažu da se automatizuje niz akcija, koje često moramo da ponavljamo više puta. Umesto da svaki put sve te korake ponavljamo, i gubimo vreme, možemo ih pokrenuti jednim klikom. Makroe pravimo tako što ih ispišemo u VBA kodu, ali ako ne poznajete dobro VBA programski jezik, možete i da ih snimite. Princip je veoma jednostavan, uključite snimanje, obavite korake koje često ponavljate, isključite snimanje i snimite makro, i posle ga kasnije ponovo pokrenete po potrebi. Kada god pokrenete snimljeni makro, svi prethodno snimljeni koraci će se ponoviti. Koristeći makroe, možete uštedeti sate i višetstruko povećati produktivnost. Danas ćemo vam pokazati kako pokrećete snimanje makroa u Excelu.

1) Uključite jezičak za projektovanje (Developer)

Pre svega je potrebno da uključite jezičak za obavljanje developerskih funkcija u Excelu, jer on nije odmah vidljiv. Potrebno je da odete u Excel opcije.

opcije u excelu

Zatim potražite opciju Prilagođavanje trake i tu označite jezičak Develop.

jezicak za projektovanje u excelu

Kliknite na OK, i sada će se u glavnom Excelovom meniju pojaviti novi jezičak iz koga možete da pristupate svim programerskim opcijama.

excel projektovanje2) Snimanje makroa

Čim otvorite novi jezičak, videćete i opciju za snimanje. Kliknete na nju, ponovite korake, potom kliknete na Stop, date ime i opis.

snimanje makroa excel

Potom kliknite na sekciju Macros, i Run. Videćete da su svi prethodni koraci koje ste obavili ponovljeni samo jednim klikom.

3) Praksa prilikom snimanja

 

Tokom snimanja makroa, bitno je voditi računa o nekoliko stvari. Pre svega, najbolje je da krenete od A1 pozicije i da uključite Relativne reference.

koristi relativne reference makro

Već smo ranije pisali o relativnim referencama, a njihovo korišćenje u makroima će omogućiti njihovu bolju primenu, jer neće biti potrebno da vodimo računa o apsolutnoj vrednosti ćelije, već samo o relativnoj.

Isto tako, kada dajete ime i opis makrou, unesite što više detalja. Kada se broj makroa nagomila, moći ćete da vremenom razaznate šta se u kom radi.

ime i opis rada makroa4) Gde da snimite makro?

U slučaju da želite da makro bude dostupan u svim vašim dokumentima, onda ga snimite, kao na slici, u radnoj svesci ličnih makroa.

radna sveska licnih makroa

U suprotnom, biće dostupan isključivo u tom dokumentu.  Ne zaboravite da snimite promene, nakon što ugasite program, jer će samo tako marko ostati snimljen i dostupan za naredne upotrebe.

5) Brisanje, analiza i izmena makro komandi

Svaki makro možemo da kasnije naknadno menjamo, brišemo ili dorađujemo. U slučaju da iole baratamo VBA kodom,  možete ih vrlo lako prilagođavati u skladu sa svojim potrebama. To radimo tako što odemo na sekciju Macros – pa Edit.

izmeniti postojeci makro

U slučaju da ste makro snimili u radnoj svesci ličnih makroa, tada treba da tu svesku otkrijete, pre nego što počnete sa izmenama. Idite na View (Prikaz) – Unhide (Otkrij prozor), i odaberite Ličnu svesu (Personal workbook).

otkrijte radnu svesku radi izmene makroa

Nakon ovoga ćete moći da vršite sve izmene koje želite.

Pogledaj još

Kako da izvučete tekst iz uslikanog ekrana na računaru (Windows 11)?

Windowsova alatka za slikanje ekrana (Snipping tool) pruža mogućnost da iz slike izvučemo tekst. Prilično …