Šta-ako analiza u Excelu

Šta-ako analizi pristupa se iz jezička Podaci (Data) – Šta-ako (What-if). Kao što joj i ime kaže, analiziramo različite scenarije svojih funkcija.

sta ako analiza u excelu

Imamo dve opcije Mendžer scenarija i Traženje cilja.

Menadžer scenarija (Scenario Manager)

Pratimo sve moguće vrednosti jedne funkcije nakon promene jednog parametra. Vidite na slici kako računamo koliko nam je novca ostalo od plate.

excel primer

I sada će nas zanimati koliko novca će ostati, ako pretpostavimo da će meso da poskupi. Idemo na Scenario Manager. Dodamo novi scenario.

ubaci scenario u excel

Zatim unesemo njegovo ime (da bi mogli lakše da ga raspoznamo) i obeležimo ćeliju čija se vrednost menja. U ovom slučaju to je ćelija gde je ukucana cena mesa.

jedan parametar sta ako analiza excel

Ukucamo hipotetičku vrednost mesa.

nova vrednost parametra scenario

Na kraju, kada ukucamo sve moguće scenarije, kliknemo na Summary.

sumirani prikaz scenarija

Izaberemo ćeliju u kojoj se nalazi rezultat izmene.

ukucamo ime zavisne promenljive

Excel će da izračuna rezultate svih scenarija.

sumirani scenario

Imajte u vidu da mikoristimo prilično jednostavnu formulu, ali ista analiza može da se primeni i na komplikovanije formule.

Traženje cilja

Pokazuje koliko treba da se primeni vrednost ulazne promenjlive da bi dobili željeni nivo ciljne promenljive. Na primer, računamo koliko kilograma smemo da kupimo, u slučaju da treba da nam ostane 800 dinara.

excel primer

Idemo na šta ako analizu, pa na Traženje cilja (Goal Seek).

trazenje cilja

I tu prvo ukucamo adresu ćeliju čiju vrednost ciljamo, potom ciljanu vrednost, i adresu ćelija koja se menja.

trazenje cilja excel primer

Kliknemo na OK. I Excel nam je izračunao koliko mesa možemo da kupimo, a da nam ostane tačno 800 novca na kraju.

primer fiksiranje cilja excel

Pogledaj još

Kako da sakrijete tekst ili odeljak u Wordu?

Da li ste znali da tekst u nekom dokumentu može da se u potpunosti sakrije? …