Kako ubaciti horizontalnu (vodoravnu) liniju u Word?

Pokazaćemo tri načina da to uradite.

1) Prečice preko tastature

horizontalna linija u wordu ubacivanje

Na mestu gde želite da stoji linija, otkucate tri znaka (vidite u  tabeli), pa pritisnete Enter.

2) Oblik linije

Umetni Oblik (Shapes), pa birate Liniju. Dok je postavljate držite CTRL kako bi ležala pravo.

Posle desni klik na oblik, i možete da mu menjate boju, debljinu, boju. Samo vodite računa da slučajno ne pomerite liniju.

3) Brze ivice i linije

samo jedan oblik linije u word

Potražite ikonicu za formatiranje ivica, kao na slici. Tu ćete naći i mogućnost da umetnete horizontalnu liniju. Kada je ubacite kliknite na nju dva puta kako bi joj promenili boju ili debljinu.

4) Ivice paragrafa

ubaciti liniju u paragraf

Verovatno već znate da Word nudi opcije za ubacivanje i označavanje ivica paragrafa. Linije tako mogu predstavljati svojevrsne ivice,  gornje ili donje. Za to je potrebno da odete u sekciju Ivice i senčenje, podesite stil (isprekidano, crtice, zvezdice, podebljano, duplo…), debljinu i boju. Ne zaboravite i njeno mesto, sa donje, gornje, leve ili desne strane paragrafa.

Pogledaj još

Brzo čišćenje podataka u Excelu (formatiranje, linkovi, komentari …)

Excel ima nekoliko načina da brzo obrišete određene podatke. Možda niste ni bili svesni ove …