Početna / Trikovi i uputstva / Kako podesiti Word dokument za štampanje?

Kako podesiti Word dokument za štampanje?

Napisani dokument u Word formatu možemo štampati na papiru ili u PDF formatu. Postoje podešavanja koja možemo podesiti, pre samog štampanja. Nabrojaćemo vam ona najbitnija.

 1) Štampanje na obe strane papira (ako štampač to dozvoljava)

Neki moderniji štampači dozvoljavaju da štampamo na obe strane papira. Na taj način štedimo na papiru, ali i smanjujemo težinu odštampane knjige.  U meniju za štampanje je samo potrebno da odaberemo opciju Print on Both Sides (Štampaj obostrano) ili Manually Print on Both Sides (Ručno štampaj obostrano), u zavisnosti od toga koja opcija je dostupna u vašem štampaču.

odstampaj dvostrano dokument

stampajte na obe stranice word

2) Štampanje nekoliko stranica iz dokumenta na jednoj (maksimum je 16 stranica na jedan papir).

 U situacijama u kojim želite  da odštampate nekoliko stranica na jednoj zbog uštede u papiru, ali i lakoće čitanja,  odaberite opciju Pages per Sheet (Broj stranica po listu). Tu odaberite tačan broj umanjenih stranice za koje želite da budu vidljive na jednoj stranici. Mnogi studenti koriste ovu opciju za pravljenje puškica ili podsetnika.

stranica na papiru broj za stampanje

3)  Odredite položaj papira

Tekst možete okrenuti da leži vodoravno na papiru. To se radi veoma lako. Samo odaberete opciju Landscape ili Portrait (vodoravan ili uspravan položaj).

uspravan ili vodoravan polozaj

 4) Odštampati samo određene stranice ili selektovani deo teksta.

 Kod dugačkih dokumenata možete da odaberete samo određeni deo koji želite da odštampate. Na primer, možete da odštampate samo selektovani deo teksta. U tom slučaju selektujte željeni odeljak i odaberite opciju Print Selected koju vidite na slici.

odstampajte samo odredjene stranice

U slučaju da želite da odštampate samo određene stranice dokumenta, kliknite na opciju Custom, pa onda ukucajte tačno određeni raspon stranica, koje želite da odštampate.

samo odredjene stranice

4) Odštampati nekoliko kopija, ali tako da birate raspored strana

stampanje po broju strana

Ponekada kada štampamo dokument sa nekoliko stranica, ne želimo da nam se stranice štampaju po redu, već da se prvo odštampa prva stranica u svim primercima, pa zatim sledeća i sve tako redom. Potražite opciju Collated ili Uncollated (Upareno ili neupareno).

Pogledaj još

Kako smanjiti veličinu slike u Wordu?

Smanjite veličinu svog Word dokumenta tako što ćete kompresovati slike. To se radi prilično jednostavno. …