Početna / Trikovi i uputstva / Kako podesiti Word dokument za štampanje?

Kako podesiti Word dokument za štampanje?

Word dokument možemo štampati na papiru ili u PDF formatu. Nabrojećemo neka od najbitnijih podešavanja štampanja

 1) Štampanje na obe strane papira (ako štampač to dozvoljava)

Moderniji štampači dozvoljavaju da štampamo na obe strane papira. U meniju za štampanje je odaberemo opciju Print on Both Sides (Štampaj obostrano) ili Manually Print on Both Sides (Ručno štampaj obostrano), u zavisnosti od toga koja opcija je dostupna.

odstampaj dvostrano dokument
stampajte na obe stranice word

2) Više stranica na jednoj (maksimum je 16).

 Ako želite da staviše više stranica na isti papir odaberite opciju Pages per Sheet (Broj stranica po listu). Tu odaberitebroj umanjenih stranica . Studenti koriste ovu opciju za pravljenje puškica ili podsetnika.

stranica na papiru broj za stampanje

3)  Odredite položaj papira

Tekst možete okrenuti da leži vodoravno na papiru. Samo odaberete opciju Landscape ili Portrait (vodoravan ili uspravan položaj).

uspravan ili vodoravan polozaj

 4) Odštampati samo određene stranice ili selektovani deo teksta.

 Selektujte željeni odeljak i odaberite opciju Print Selected koju vidite na slici.

odstampajte samo odredjene stranice

U slučaju da želite da odštampate samo određene stranice dokumenta, kliknite na opciju Custom, pa onda ukucajte raspon stranica koje nameravate da štampate.

samo odredjene stranice

4) Odštampati nekoliko kopija, ali tako da birate raspored strana

stampanje po broju strana

Ponekada kada štampamo dokument sa nekoliko stranica, ne želimo da nam se stranice štampaju po redu, već da se prvo odštampa prva stranica u svim primercima, pa zatim sledeća i sve tako redom. Potražite opciju Collated ili Uncollated (Upareno ili neupareno).

Pogledaj još

Kako da podatke sa neke internet stranice prebacite u Excel?

Neretko se dešava da su nam potrebni podaci sa određenog sajta, ali nigde ne možemo …