Kako koristiti latinicu ili ćirilicu na Android uređajima?

Android telefoni i tableti često imaju samo englesku tastaturu. Ona nije dovoljna ako želimo da kucamo na drugim jezicima, srpskom, nemačkom itd. To se lako može rešiti. Potrebno je da samo potražimo aplikaciju sa tastaturom koja nam je potrebna. Ima ih napretek.

1) Aplikacije

Nabrajamo najbolje aplikacija sa ćiriličnim i latiničnim slovima.

Podržava oba pisma, a omogućava i unos teksta glasom (kliknite na ikonicu mikrofona u vrhu tastature).

Zaista je odlična. Sve preporuke.

gugl android tastatura

2) Aktivacija tastatu

Novu tastaturu lako aktivirate odlaskom na Podešavanja – Jezik i unos.

jezik i unos podesavanja
jezik i unos tastatura

Podesite da ona bude podrazumevana,  po potrebi.

Tapnite na ime tastature za dodatna podešavanja. Na primer, možete promeniti pozadinu, ubaciti još neki jezik, povećati veličini tipki itd.

3) Unos SMS poruka

Može se desiti da poruke sa ćiriličnim karakterima stignu primaocu u vidu neobičnih karaktera, kvadratića ili upitnika. To se rešava promenom enkodinga. Saznajte ovde.

Pogledaj još

Kako da obrišete istoriju pretraga na Instagramu?

Svašta se čuva u okviru naših naloga na društvenim mrežama, pa između ostalog i istorija …