Kako da crtate po PowerPoint prezentaciji?

Po prezentaciji možete da crtate tokom rada na njoj ili tokom samog prezentovanja.

Oblici crtanja

Ako želite da nešto naglasite na prezentaciji možete da u nju ubacite raznorazne oblike. Na primer, strelicu, zvezdicu ili krug. Odete na sekciju Crtanje i tu pronađete odgovarajući oblik.

Njega naknadno možete da dorađujete, da mu menjate boju, položaj, izgled i slično. Opcija oblikovanja oblika su doista moćne. Možete sami da eksperimentišete.

Kasnije, samo treba da odaberete animaciju za svaki oblik, ako ne želite da se oni odmah pojave na slajdu.

Crtanje tokom prezentovanja

Drugi način za crtanje je crtanje tokom same prezentacije. Kada otvorite prezentaciju videćete u dnu opciju za uključivanje crtanja.

Sve što nacrtate možete da obrišete jednim potezom, ali i da ostavite na prezentaciji.

Sličan meni postoji i kad uključite pogled za izlagača.

Pogledaj još

Kako da sastanak na Zoom-u uvek bude preko svih ostalih prozora na Windowsu?

Da li vam je u toku sastanka na Zoom-u potrebno da on stalno bude u …