Kako otvoriti oštećeni PDF fajl?

PDF je jedan od najčešćih formata u kom nam dolaze elektronski dokumenti. Prednosti PDF-a su kompaktnost, lakoća štampanja i činjenica da isto izgleda nezavisno od programa ili operativnog sistema. Međutim, nekada se može desiti da dobijemo PDF dokument koji ne može da se otvori. Upozorenja koja se tada pojave uglavnom glase: File damaged ili corrupted. U takvim situacijama, dokument je možda nepovratno oštećen, ali postoji šansa da on ipak može da se otvori. Danas ćemo vam pokazati kako.

osteceni pdf dokument

1)      Otvorite PDF u Sumatri

Sumatra je veoma jednostavan program koji otvara samo osnovni sadržaj PDF dokumenata, bez nepotrebnih pratećih elemenata. Zbog toga je veoma brz, ali i istovremeno omogućava da se otvore i oštećeni PDF-ovi, jer izbegava učitavanje nepotrebnih komponenata.

Pogledaj još

Brzo čišćenje podataka u Excelu (formatiranje, linkovi, komentari …)

Excel ima nekoliko načina da brzo obrišete određene podatke. Možda niste ni bili svesni ove …