Kako obrisati program koji neće da se obriše?

Sve programe koje ne koristimo treba da uklonimo sa računara. To radimo iz Kontrolne table prateći putanju  Start dugme > Control Panel > Programs > Programs and Features > Unistall.

Međutim, Windows ime neke svoje hirove, pa u nekim slučajevima neće dozvoliti da to uradimo. Pojaviće se greška da deinstalacija nije moguća. Šta raditi?

1) Najpre ugasite proces

Zatvorite sve prozore i programe, otvorite Task Manager (Menadžer zadataka) i proučite spisak aktivnih procesa. Ako je među njima i onaj koji želite da obrišete, ugasite ga, pa ponovite proces deinstalacije. Napominjemo da  budete oprezni. Ukoliko niste sigurni koji čemu služi, potražite informaciju na internetu. Nemojte isključivati sistemske procese.

2) Izvršite brisanje iz Safe Mode-a

Probajte deinstalaciju iz Safe Mode-a. Windows podižete u Safe Mode-u tako što ga restartujete, pa tokom ponovnog podizanja pritiskate dugme F8.

3) Probajte brisanje pomoću Revo Uninstaller

Revo Uninstaller može bolje od samog sistema da obriše programe. Uklanja sve njihove tragove. Ima i druge funkcionalnosti kao što su brisanje istorije u pregledačima, istorije u MS Office-u i još mnogo toga.   Dobar je i IObit Uninstaller.