Napredna pretraga Gmail-a

Sa više od 7GB dozvoljenog skladišta (uz trend porasta), na gmail-u maltene više i ne postoji potreba za brisanjem mejlova. Zato pronalaženje jednog određenog mejla u gomili ostalih može predstavljati problem. Stoga predstavljamo operatore za napredno pretraživanje.

napredna pretraga gmail

1) ” “

Korišćenjem navodnika, kao i kod pretraživanja Interneta, tragamo za  određenim frazama, odnosno rečima koje se nalaze tačno jedna pored druge.

Primer: “Internet zanatlija”

2) subject:

Operator “subject:” se koristi za pretragu naslova poruka.

Primer:   subject: hitna poruka

 Na našem primeru taj izraz je hitna poruka.

3) from:

Upotrebom “from:” pretragu vršimo po pošiljaocu.

Primer:  from: Jelena

U našem primeru dobijamo sve poruke od nekoga ko se zove Jelena.

4) from:email@email.com

Izraz “from:” praćen mejlom omogućava da vidimo sve poruke koje su nam stigle sa te adrese.

Primer:  from:internetzanatlija@gmail.com

5) to:email@email.com

Ako koristimo izraz “to:” pa ukucamo email, dobijamo sve poruke koje smo poslati na taj mejl.

Primer: to:internetzanatlija@gmail.com

6) is: starred/unread/read/chat

Koristeći izraz “is:starred”, “is:unread”, “is:read” ili “is:chat” u rezultatima dobijamo mejlove koji su ili označeni zvezdicom, nepročitani, pročitani ili se nalaze u ćaskanjima.

7)  cc: ili bcc:

Na ovaj način dobijamo sve mejlove u kojim je određena osoba  bila u CC ili BCC polju.

Primer: cc:jelena ili bcc:internetzanatlija@gmail.com

8 ) before:gggg/mm/dd

Mejlovi koji su dobijeni ili poslati pre tog dana.

Primer: before:2011/05/11

9) after:gggg/mm/dd

Mejlovi koji su dobijeni ili poslati posle određenog datuma.

Primer: after:2005/09/17

10) label:oznaka

Mejlovi sa određenom oznakom.

Primer: label:poslovno

11) filename:fajl.ekstenzija ili filename:ekstenzija

Mejlovi koji imaju priključenu datoteku.

Primer : filename:dokument.pdf  ili filename:doc

12) has:attachment

Poruke koji imaju prilog, odnosno priključenu datoteku.

Istovremeno je moguće koristiti više operatora.
Na primer: in:sent after:2008/11/12 has:attachment
Dobijamo sve fajlove koji su poslati nakon 12. novembera 2008, i imaju priključenu datoteku.

Operatori kobinovanja

Operatore je moguće kombinovati koristeći operatore povezivanja:

OR – kao znak za i,

AND – kao znak za ili,

– (minus) kao znak za oduzimanje

Na primer: has:attachments -filename:zip

Ova komanda nam omogućuje da dobijemo sve fajlove koji imaju prilog koji nije u zip formatu.