Kako dodati obeleživač u PDF dokument?

Obeleživači (tzv. Bookmarks) u PDF-u koriste se za obeleževanja određenih mesta u dokumentu. Na ta mesta uvek možemo kasnije da se vratimo.. Umesto da pamtimo šta se gde nalazi, snimimo obeleživač.

obelezivaci pdf

Nažalost, dva čitača koja najčešće pominjemo na blogu, Adobe čitač i Sumatra, nemaju mogućnost dodavanja i izmene obeleživača. Zato vam danas predstavljamo druga dva, koja su takođe dobra.

1) Foxit čitač za PDF

Tokom instalacije vodite računa da ne instaliranje Foxitov plaćeni proizvod. Njihov čitač je sasvim dobar. Radi isto što i Adobe, osim što ima drugačiji interfejs.

Obeleživače dodajete tako što stanete na stranu za koju obeležavate, kliknete na Bookmarks, pa na plusić, kao na slici. Svaki drugi dodajete na isti način.

dodavanje obelezivaca foxit citac

Pored dodavanja, možete ih i menjati ako kliknete desnim tasterom miša. Na primer, dozvoljeno je da ih obrišete (Delete), preimenujete (Rename), obojite u drugu boju (Properties) itd.

izmena obelezivaca

Sve je veoma jednostavno.

Na kraju sačuvajte promene klikom na Save. Novonapravljeni obeleživači će biti vidljivi u bilo kom drugom programu.

2)  PDF X-Change Viewer 

Dakle, prvo uključite prikazivanje obeleživača.


Potom je postupak isti kao i u prethodnom slučaju.

dodavanje novih u adobe xchange vieweru

Ili direktno iz teksta.

Desni taster miša je za izmenu.

izmena bookmarks pdf

Nova stvar je to što obeleživač može da služi kao akcija, na primer za otvaranje veb stranica. To podešavate u Properties.