Tipovi podataka u SQL-u

Prilikom kreiranja kolona u SQL-u moramo da unapred odredimo koji top podataka će se čuvati u njima. Predstavljamo vrlo ukratko osnovne tipove podataka u SQL-u. Tri osnovna su brojčani, znakovni i vremenski, a svaki od njih ima i svoje podtipove. Navešćemo najpoznatije. Idemo redom.

1) Numerički tipovi

INTEGER – celi brojevi memorije 4 bajta.

ŞMALLINT – ceo broj ali sa memorijom 2 bajta.

BIGINT – ceo broj, ali sa memorijom od 8 bajtova.

NUMERIC(s,p) – broj u kome je s maksimalni broj cifara, a p maksimalni broj decimalnih mesta.

DECIMAL (p, s) – slično kao gore, osim što je bolje zaokruživanje kada se pređe maksimalni broj decimala.

REAL – mali realan broj sa veličinom od 4 bajta.

DOUBLE PRECISION (p, s) – veliki realni broj sa veličinom od 8 bajta.

FLOAT(s) – takođe realan broj sa tim što se od slučaja do slučaja koristi veliki ili mali realni broj.

2) Znakovni tipovi

CHARACTER (n) ili CHAR (n) – fiksirana dužina teksta, gde n predstavlja maksimalnu dužinu. Ipak, ako je dužina kraća od n, onda se preostali znaci dopunjuju praznim poljima. Maksimum n je 254 karaktera.

CHARACTER VARYING (n) ili VARCHAR (n) – slično kao gore navedeni tip, s tim što se štedi prostor je ne postoje prazna mesta.

CHARACTER LARGE OBJECT (CLOB) – veliki objekat karaktera. Kolekcija znakovnih podataka.

3) Vremenski tipovi

DATE – predstavlja datum, kao što mu i ime kaže.

TIME – predstavlja vreme u satima, mesecima i sekundama.

DATETIME – datum i vreme zajedno.

TIMESTAMP – slično kao i DATETIME.

4) Posebni tipovi

Tu su još i logički tipovi, kao i oni koje korisnik sam napravi. Mada, i ti koje definiše korisnik moraju da naslede neki od osnovnih tipova. Na primer, želimo da napravimo tip valuta. Naredba glasi otprilike ovako:

CREATE TYPE Valuta AS DECIMAL (9, 2);

Pogledaj još

Brzo čišćenje podataka u Excelu (formatiranje, linkovi, komentari …)

Excel ima nekoliko načina da brzo obrišete određene podatke. Možda niste ni bili svesni ove …