Vrste nefunkcionalnih testova u razvoju softvera

Softverski testovi dele se na različite grupe, što sve zavisi od merila koje koristimo. Po ulozi koju vrše delimo ih na funkcionalne i nefunkcionalne.

Funkcionalni testovi su oni koji se testiraju stvarnu primenu softverskog rešenja. Da li radi ono što treba da radi? Na primer, da li u aplikaciju za obradu teksta možemo da unesemo tekst, menjamo ga, dorađujemo i snimamo. Većina testova su upravo funkcionalnog tipa.

S druge strane, nefunkcionalni testovi bave se svim ostalim zahtevima. Da aplikacija može da se instalira, bude brza, razumljiva i tako dalje. Samim tim  i ne čudi da ima mnogo ovakvih testova. Često su oni i zanemareni. Počnemo o njima da razmišljamo tek kada se pojavi neki problem.  Nabrojaćemo neke od njih.

 • Testiranje performansi (performance tests)  – pratimo brzinu i odziv sistema u obavljanju raznoraznih aktivnosti.
 • Testiranje opterećenja (load testing) – kako se aplikacija ponaša pod opterećenjam, na primer, kada je istovremeno koristi ogroman broj korisnika.
 • Testiranje instaliranja (installation testing) – treba voditi računa da softversko rešenje može da se kod svakog klijenta instalira bez problema.
 • Testiranje ažuriranja (upgrade testing) – Da li svaka verzija softvera može da se ažurira na najnoviju?
 • Testiranje pristupačnosti  (accessibility testing) —  koliko je aplikacija upotrebljiva korisnicima sa umanjenim sposobnostima, kao što je oštećenje vida.
 • Testiranje bezbednosti (security testing) – koliko je aplikacija ranjiva na napade i da li se može hakovati?
 • Test izdržljivosti (resilience testing) –  koliko dugo aplikacija može da izdrži pod kritičnim opterećenjem.
 • Testiranje otpornosti (endurance testing) – testiranje ponašanja aplikacije u uslovima kada prestanu da rade neki njeni delovi.
 • Test oporavka (recovery testing) – testiranje oporavka aplikacije u kritičnim situacijama, na primer, kada najednom nestane struja.
 • Testiranje prelaska na rezervne resurse (failover testing) – testiramo aktiviranje rezervnih resursa i kopija podataka  u slučaju otkaza i sloma sistema.
 • Testiranje upotrebljivosti (usability testing) – koliko ja aplikacija jasna i laka za korišćenje.

Lista nije konačna i razlikuje se od vrste softverskog rešenja i načina njegove upotrebe.