Neki primer upotrebe random modula u Pajtonu

Modul random koristi se za generisanje pseudo-slučajnih promenljivih. Na primer, da dobijemo slučajan broj, odaberemo nasumični element iz list, da izmešamo elemente na slučajan način itd.

Pogledajte neke primere upotrebe ovog modula.

Funkcija random.random() vraća slučajni broj sa pokretnim zarezom između 0 i 1.

Ako želimo da se uvek pojavljuju isti slučajni brojevi, koristimo funkciju seed i prosleđujemo joj broj. Sa tim brojem uvek će se javljati isti niz rezultata ma koliko puta izvršavali kod.

Ako želimo da bacimo kocku, da nam se pojavi slučajan broj između 1 i 6. Postoji tri načina da to odradimo.

Slučajni izbor jednog od elemenata. Koristimo random choice funkciju

Slučajni uzorak od grupe elemenata. Prosleđujemo listu i broj elemenata.

Promešati listu na slučajan način

Pogledaj još

Koji su nedostaci rada u IT industriji?

Vlada mišljenje da rad u informacionim tehnologijama predstavlja karijeru iz snova. Posao je zanimljiv, uzbudljiv, …