Kako da izravnate tekst u Excelu?

Excel je više namenjen brojkama i simbolima, a ne pisanju teksta. Ipak, nekad je neophodno da ubacimo određeni odeljak ili nekoliko rečenica kako bi nešto bolje objasnili.

Kako da taj tekst bude lepo oblikovan?

Novi red

Ne zaboravite da je za ubacivanje novog reda potrebno da pritisnete ALT + ENTER na tastaturi.

Poravnanje teksta

Ako tekst ne izgleda lepo čak i ako ste kliknuli na ikonicu za prelamanje teksta, isprobajte poravnanje.

U polju vertikalno podesite Raspoređeno (Justify).

I suprotnom ukoliko želite da tekst bude na sredini, gore ili dole odaberite odgovarajuću stavku.

Okvir za tekst

Okvir za tekst je odličan način da zaobiđete unos teksta u ćelije.

Umesto u ćelije unesite ga u okvir kome podešavate veličinu i širinu kako vam odgovara.

Tekst u okviru može da se podešava kao u paragrafu u Wordu. Samo odaberite desni klik pa Paragraf pa pristupate načinima promene poravnanja teksta .

Automatsko podešavanje veličine reda i kolona

U polju Format odaberite automatsko podešavanje redova i kolona.