Modul za rad sa operativnim sistemom u Pajtonu (os)

Jedan od standardnih paketa u Pajtonu koji omogućava rad sa operativnim sistemom je os.

Predstavljamo neke od komandi koje on pruža:

os.name  – vraća ima operativnog sistema (za Windows vraća nt, za Linux i Mac vraća posix)

os.getcwd() – vraća putanju radnog direktorijuma.

os.chdir(‘ …..  ‘) – menja radni direktorijum.

os.mkdir(‘….’) – napraviti novi direktorijum u navedenoj putanji.

os.rmdir(‘….’) – briše direktorijum.

os.listdir(‘…’) – daje spisak svih datoteka u folderu, bez argumenata daje sadržaj radnog direktorijuma.

os.path.join() – spaja imena datoteka u putanju.

os.remove(‘…’) – brisanje datoteka.

Ima još komandi, preporučujemo da proučite njihovu dokumentaciju.

Pogledaj još

SQL funkcije za rad sa stringovima

SQL sadrži nekoliko ugrađenih funkcija za rad sa tekstom. Upoznaćemo vas sa nekima od njih. …